به کلینیک مجازی گروههای آموزشی استان آذربایجان شرقی خوش آمدید . لطفا برای طرح سوالات از بخش ورود (عضویت) ثبت نام نمایید .

پرسش و پاسخ های اخیر

0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه زیست شناسی توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه آزمایشگاه توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه زیست شناسی توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه آزمایشگاه توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه آزمایشگاه توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه آزمایشگاه توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه زیست شناسی توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه آزمایشگاه توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه زیست شناسی توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 3 روز قبل در گروه آزمایشگاه توسط fish52a (300 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
0 پاسخ
سوال شده 22 بهمن 1398 در گروه رایانه توسط wesiapaer (280 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده 12 بهمن 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده 12 بهمن 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده 12 بهمن 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده 12 بهمن 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده 12 بهمن 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
0 دوستدار 0 امتیاز منفی
1 پاسخ
پاسخ داده شده اردیبهشت 4, 1398 در گروه فیزیک توسط NN107 (1,360 امتیاز)
برای نمایش بیشتر, بر روی لیست کامل سوالات کلیک کنید.
...